Kúpalisko Eva ukončilo dňom 30.9. letnú prevádzku 2013
 
Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na stretnutie v letnej sezóne 2014
             
              O termíne otvorenia Vás budeme včas informovať

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ