PREVÁDZKOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

od 28.5.2018 do 30.6.2018
11.00 - 18.00 hod.

od 1.7.2018 do 31.8.2018
10.00 - 19.00 hod.

od 1.9.2018 do 30.9.2018
11.00 - 18.00 hod.

Návštevníci sú povinní opustiť bazény a vodnú šmýkačku 30 minút pred ukončením prevádzky

KONDIČNÉ PLÁVANIE
od 28.5.2018 do 30.6.2017

pondelok - piatok 7.00 - 9.00
sobota, nedeľa 7.00 - 8.00

od 1.7.2018 do 31.8.2010
pondelok - nedeľa 7.00 - 8.00

od 1.9.2018 do 30.9.2018
pondelok - piatok  7.00 - 9.00
sobota, nedeľa 7.00 - 8.00

          Návštevníci sú povinní opustiť kúpalisko 30 minút po uplynutí doby určenej na kondičné plávanie